Nieuws

Samenwerkingsactie EO

Vorige week hebben we als NBG een groot aantal van onze leden aangeschreven met een aanbeveling voor het steunen van de Evangelische Omroep, en de EO heeft hetzelfde gedaan voor het NBG.

‘Voor ons was deze actie een experiment, om te kijken of we als christelijke organisaties elkaar konden helpen bij het zoeken naar nieuwe leden of donateurs,’ aldus directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘We werken goed samen met de EO, dat is onder andere te zien aan mooie gezamenlijke projecten en producten rond de Bijbel. Bijvoorbeeld met de nieuwe Jongerenbijbel, die afgelopen weekend is gepresenteerd. Een aantal ontvangers van de brief heeft deze echter gelezen als een eenzijdige keuze van het NBG voor één media-partner, en niet, zoals de brief bedoeld was, als warme aanbeveling voor een belangrijke partner in de uitvoering van onze missie. We betreuren dat we bij sommigen deze indruk gewekt hebben – uiteraard zijn ook diverse andere partners belangrijk voor het NBG, waaronder KRO-NCRV.  We gaan graag met een ieder die ons aanspreekt op deze actie in gesprek.’